Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
E-mail

Nieuws/mededelingen en berichtgeving over de contributiebetaling (facturen) worden per e-mail verstuurd.
Indien u geen (geldig) e-mailadres opgeeft mist u mogelijk belangrijke informatie.
Bij minderjarigen dient het e-mailadres van de ouder/voogd te zijn.

Mobiel nummer

Het mobiele nummer wordt uitsluitend gebruikt voor berichtgeving over de contributiebetaling en in noodgevallen.
Bij minderjarigen dient het nummer van de ouder/voogd te zijn.

Datum 1e training
Opmerkingen
Indien er in het verleden al eerder aan taekwondo is gedaan, vul dan de onderstaande informatie in, indien beschikbaar.
Vorige club
Graduatie
TBN lidnummer
Lidnummer
Klik op de knop verzenden om de inschrijving te versturen. U schrijft uwzelf of uw kind hiermee dus in als lid. Bij minderjarigen dient de inschrijving door de ouder/voogd te worden gedaan.
Door het verzenden gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen die gelden bij het lidmaatschap

Algemene bepalingen die gelden bij het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een contributiejaar en wordt stilzwijgend verlengd. Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (e-mail of brief) te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar.
 • De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie bedraagt per jaar (leeftijd bij aanvang contributiejaar):
  • t/m 13 jaar € 80,-
  • 14 t/m 17 jaar € 110,-
  • vanaf 18 jaar € 140,-
  Indien men later in het contributiejaar lid wordt, is de contributie verschuldigd naar rato.
 • Indien meerdere gezinsleden lid zijn bij TCA geldt per gezinslid een korting van 10% op de contributie.
 • De inning van de contributie verloopt standaard via ClubCollect en kan worden voldaan met automatische incasso of iDEAL. Er kan daarbij ineens of in drie termijnen betaald worden (bij termijnen alleen automatische incasso). Indien u de contributie op een andere wijze wilt voldoen komen hier € 5,- administratiekosten bij per betaling.
 • Indien u de contributienota na de vervaldatum voldoet, wordt de rekening verhoogd met € 5,-.
 • Leden van TCA worden aangemeld bij de Taekwondo Bond Nederland. Hiervoor is ook een contributie verschuldigd. Deze is voor 2018 vastgesteld op:
  • t/m 13 jaar € 29,50
  • 14 t/m 17 jaar € 35,20
  • vanaf 18 jaar € 40,30
  Meer informatie hierover is na te lezen op taekwondobond.nl.
 • Ieder lid van de vereniging neemt voor eigen risico deel aan de trainingen en/of wedstrijden en zal de vereniging niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen, of voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Tijdens de schoolvakanties (regio Noord) en officiĆ«le feestdagen worden geen trainingen gegeven. Ook in de periode juli-augustus zijn er geen trainingen. Hier is de contributie op afgestemd.